Avalikud firmateated
  Eesti | Välis | Majandus | Sport | Kultuur | Teadus | Krimi Tänased firmateated

ARDA-MARIA KIRSEL 80

25.10.2006 12:40  
Toimub: 26.10.2006

 
Neljapäeval, 26. oktoobril kell 16.00 tähistatakse TLÜ Akadeemilise Raamatukogu (Rävala pst 10) konverentsisaalis (III korrus) Arda -Maria Kirseli 80 aastast juubelit.

Raamatukoguteadlane Arda-Maria Kirsel sündis 11. septembril 1926.a. Ta kasvas üles Paldiskis haritlasperekonna ainsa lapsena. Isa August Kirsel töötas sel ajal Paldiski algkooli juhatajana. Ema Petronella Kirsel (sünd. Redlich) oli põline Paldiski kodanik. Arda Kirsel lõpetas 1939.a. Paldiski algkooli. Pärast linna sundevakueerimist NSV Liidu sõjaväebaasi jaoks, jätkusid õpingud Viljandi 1. Keskkoolis.
Aastal 1950 lõpetas Arda Kirsel Tartu Ülikooli inglise filoloogia ja bibliograafia eriala. Ta töötas 1950-1965 TÜ raamatukogus vanemraamatukoguhoidjana, osakonnajuhatajana ja direktori asetäitjana. Tööelu jätkus Eesti Akadeemilises Raamatukogus, kus juubilar oli 1965-1997 osakonna- ja sektorijuhataja ning 1998-2004 vanemraamatukoguhoidja.
Põhitöö kõrval on Arda Kirsel olnud tunnustatud lektor, pidades erialaseid loenguid raamatukogunduse ja bibliograafia osakonnas TÜ-s (1956-1964) ning Tallinna Pedagoogilises Instituudis (1966-1987). Ta on olnud aastakümneid raamatukogude põhilisi töövaldkondi suunavate erialakomisjonide liige ja eestvedaja, jätkates Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liigitamise toimkonnas tänapäevani.
Arda-Maria Kirseli uurimisvaldkonnad on raamatukogunduses liigitamine ja süstemaatiline kataloog, lisaks süsteemianalüüsi rakendamine raamatukogus. Ta on Eesti raamatukogunduses kasutusel oleva rahvusvahelise kümnendliigituse (UDK) eestikeelsete liigitustabelite (ilmunud 1999) peatoimetaja. Kokku on juubilari sulest ilmunud u. 25 teadustrükist.

Aastal 2001 pälvis Arda-Maria Kirsel Valgetähe medali.

Marika Plooman
Turundusteenistuse juhataja
TLÜ Akadeemiline Raamatukogu
Tel. 6659 414